Föreningen Orusts Släktforskare

 

 

 

 

 

 

 

1568 års jordebok

 

Tolkning av Folke Almegius

 

 

 

Langelantz sogenn

 

Skatte godtz

Hanns ij Giemme

Gömme

Östenn ij Ennaas

Ängås

Gunner ij Röd

Röd (postg)

Simenn ij Haltz

Hals (lilla)

Suennd ij Multorp

Mulltorp

Peder Hellessenn i Mölnebi

Mölneby

Lauritz i Mölnebi

Mölneby

Peder Erickssenn i Mölnebi

Mölneby

Biörnn ij Buraas

Burås

Suennd ij Buraas

Burås

Jackop ij Buraas

Burås

Lauritz i Neder Threte

N.Trätte

Asgierd i Aasenn

Åsen

Arnne i Offuer Trette

Ö.Trätte

Olluff i Röd

Röd (västra)

Östenn i Langeland

Långelanda

Orm ij Röre

Röra

Niels ij Röre

Röra

Jackop i Reggersröt

Reorseröd

Olluff i Haffue

Haga

Joenn ij Stalle

Stala

Erick ij Tollungröt

Tollungeröd

Helge i Kollingröt

Kollungeröd

Amund ij Öster Kollingröt

Ö.Kollungeröd

Amund ij Kippo

Kebo

Anners ij Hoffass

Håffoss

Niels paa Torp

Torp

Bamse ij Nes

Näs

 

 

Kronne godtz

Annfos i Böö

Bennt ij Westerbö

V. Bö

Anners i Haltz

Hals (stora)

Hanns ij Togestal

Toggestala

Rasmus ij Wrellenn

Vräland

Anners ij Lille Wrellenn

Vräland

Anners ij Suenningröt

Svenungeröd

 

 

Kiercke godtz

Olluff i Mölnebi

Mölneby

Lauritz ij Böö

Olluff ij Tollungröt

Tollungeröd

Bennt ij Wasröt

Vasseröd

 

 

Preste godtz

Jörgen i Prestorp

Prästtorp

 

 

Jenns Billts godtz

Niels ij Westerbö

V. Bö

 

 

Hermantz godtz paa Rosö

Helge i Brecke

Bräcke

 

 

Manntalet sagde:

Anners i Sueningröt

Svenungeröd

Amund i Kollingröt

Kollungeröd

 

 

 

Mögelbi soggenn

 

 

Skatte godtz

 

Anners i Biörnefeld

Brunnefjäll

Biörnn i Skordum

Skala

Suend ij Kroggenn

Krogane

Törbiörnn i Hie

Hede

Tolluff i Kiarr

Kärr

Engelbrit i Almag

Allmag (sörgård)

Olluff i Öster Bönröd

Ö. Björneröd

Iffuer i Westerbönröt

V. Björneröd

Niels i Agger

Åker

Rasmus i Kolsröt

Kalseröd

Jenns i Hesteleg

Hästlägg

Askil i Hoff

Hogen  nr.1

Olluff i Wasöö

Vassö

Bennt j Backe

Backa

Jackop i Seltenis

Syltenäs

Olluff i Korud

Kåröd

Karl i Korud

Kåröd

Eskil i Boffuenn

Bogane

Peder Jude i Ödnis

Önne

 

 

Kronne godtz

 

Jenns i Hooröt

Häröd

Göde i Hellenn

Hällene

Inngeborig i Berig

Berg

Suend i Toretorp

Totorp

Iffuer i Möggelbi

Myckleby

Biörnn i Möggelbi

Myckleby

Anners ij Belleröt

Beläteröd

Thruggelz i Kroggerö

Krogeröd

Törbiörnn i Nes

Näs

Brönnil i Grintzbi

Grindsby

Niels i Aalgaard

Ålgård

Reder i Othestall

Ottestala

Joenn i Othestall

Ottestala

Simenn i Eisberig

Edsberg

Suend i Giedestalle

Gäddestala

Brönil i Naffueröt

Narveröd

Biörnn ij Öbi

Öberg

Peder j Torp

Torp

 

 

Preste godtz

 

Hagenn i Krossekiar

Krossekärr

 

 

Fuorinngh

 

Brönnil i Naffueröd

Narveröd

Törgierd i Bogenis

Buvenäs

Anners i Bogenis

Buvenäs

 

 

Lauritz Olsenns godtz

 

Joenn ij Lunde

Lunna

 

 

Mollantz godtz

 

Törbiörnn i Almag

Allmag (norgård)

Anners i Hoffuenn

Hogen nr.2

 

 

Manntalet sagde:

 

Göder ij Hellenn

Hällene

Joenn ij Othestall

Ottestala

 

 

 

Torp Soggenn

 

 

Skatte godtz

 

Joenn i Sörböenn

Söbben

Anners i Gaard

Gåre

Suennd paa Hoffuenn

Hogen

Anners Jude ij Todaas

Töllås

Joenn ij Kleffuedal

Klevedal

Annen i Stiensholt

Stenshult

Törbiörnn i Högeröd

Höggeröd

Börge i Torp

Torp

Halffuor i Medstoffuen

Medstugan

 

 

Kronne godtz

 

Erick i Ström

Ström

Peder ij Ötzmaal

Ödsmål

Rasmus ij Ötzmaal

Ödsmål

Suend ij Kierkebi

Kyrkebyn

Thord i Giedebreck

Gäddebräcka

Lauritz i Timerholt

Timmerhult

Erick ij Kockhie

Kockhed

 

 

Manntalet sagde:

 

Thord ij Giedebreck

Gäddebräcka

 

 

 

Stalle Soggenn 

 

 

Skatte godtz

 

Olluff ij Tufft

Tyfta

Niels i Hoffue

Hoga (övre)

Inngelbrit ij Dall

Dale

Peder ij Dall

Dale

Heilge ij Gundzbo

Gunnarsbo

Erick i Kraberöt

Krabberöd

Anners i Rengröt

Ringseröd

Joenn ij Tierberig

Kärreberg

Tolle i Warekilsnis

Varekilsnäs

Biörnn i Hielmuig

Hjälmvik (övre)

Joenn ij Haffue

Haga

Wigenn ij Hoffue

Hoga (nedre)

Niels ij Röre

Röra

Niels ij Hellelöck

Härlycke

Joenn i Siffuetorp

Skörtorp

Olluff ij Hörrilbi

Hårleby

Halffuor ij Hisleberig

Hällsberg

Thruggels i Langebi

Långeby

Halffuor ij Kiarr

Kärra

Jenns ij Sebreck

Säckebäck

Peder ij Molleröt

Molleröd

 

 

Kronne godtz

 

Gulöck i Hielmuig

Hjälmvik (södra)

Börge i Ennöff

Ängö

Aslag i Hielmuig

Hjälmvik (norra)

Kaarl i Hielmuig

Hjälmvik (")

Olluff Halffuors i Hiemuig

Hjälmvik (")

Effuind ij Nord Hörilbi

Hårleby (norra)

Halffuor ij Kiarr

Kärra

Brönnil ij Suennaas

Surnås

Roi paa Gustorp

Gustorp

 

 

Kiercke godtz

 

Anners ij Amndal

Ammedalen

Erick i Kierckerög

Kyrkeröd

 

 

Preste godtz

 

Askil i Stalle

Stala

 

 

Fuorninngh

 

Fru Birritts godtz

 

Erick i Suanuig

Svanvik

Brönnil ij Suenaas

Surnås

Anners i Röruig

Rörvik

Inngelbrit i Brokiar

Bråttkärr

 

 

Eller Krabis godtz

 

Lauritz i Troltorp

Trolltorp

Morthenn i Brathetorp

Brattorp

 

 

Biskobtz godtz

 

Matz ij Warekil

Varekil

Suend ij Branndal

Brandalen

Törckil i Warekilsnis

Varekilsnäs

 

 

Olluffz godtz i Korud

 

Olluff ij Hielmuig

Hjälmvik

 

 

Hermantz godtz paa Rosöö

 

Olluff ij Backe

Backa (del av Kärreberg)

 

 

Manntalet sagde:

 

Peder ij Daall

Dale

Olluff ij Hielmuig

Hjälmvik

 

 

 

Tegnnebi Soggenn

 

 

Skatt godtz

 

Brönnte ij Otheslet

Otterslätt

Olluff ij Fleskinn

Fläskum

Niels i Agger

Åker

Olluff ij Shiffzdal

Skeppstala

Simenn ij Brecke

Bräcke

Elluff ij Lunslet

Lunneslätt

Elluff i Holm

Holm (yttre)

Elluff ij Strannd

Strand

Olluff ij Strannd

Strand

Sijmenn ij Lalleröt

Lalleröd

Annul ij Lalleröt

Lalleröd

Nijells ij Lundenn

Lunden

Asbiörnn ij Buxuig

Boxvik

Anndbiörnn ij Stalle

Stala

Tholle ij Nödskor

Nötskär

Thord ij Rooland

Rålanda

Asmund ij Rooland

Rålanda

Rasmus ij Rooland

Rålanda

Suennd i Biörnneröt

Björneröd

Germunnd ij Hoff

Hov

Greggers ij Tauffuelbuor

Tavlebord

Joenn ij Berig

Berg

Thruggels ij Guneröt

Gunneröd

Henndrick ij Holt

Hålta

Thord ij Wasröt

Vasseröd

Erick i Nödesunnd

Nösund

Börge ij Hellenn

Hälla

 

 

Kronne godtz

 

Brönnil ij Illerberig

Ileberg

Hendrick ij Hoffuen

Hogen

Hanns ij Torsbi

Torsby

NN ij Kollekind

Kallefors

Rasmus ij Smedebi

Smedby

Henndrick ij Hoffue

Hoga

Börge ij Meilbi

Mellby

Biörnn ij Holm

Holm

Tolluff ij Holm

Holm

Törckil ij Thued

Tvet

Niels ij Thued

Tvet

Halffuor ij Thued

Tvet

Orme paa Hoffuen

Tvetehogen

Börge ij Rom

Rom

Gunner ij Rom

Rom

Olluff ij Rom

Rom

Olluff ij Torp

Torp

Börge ij Eskekiar

Äskekärr

Biörnn ij Liuffuetorp

Livetorp

Jenns paa Haffen

Hagen

Amund ij Kiarre

Kärra

Torril ij Ledelbi

Leby

Jackop ij Kolthued

Kårtvet

Anners ij Berig

Berg

Karl i Brecke

Bräcke

Anners ij Ramsholt

Ramshult

Anners ij Fiellegiard

Fjällegärde

 

 

Preste goddtz

 

Morthenn ij Herbonnröt

Härbjörneröd

Joenn paa Greffue

Gröva

 

 

Fuorinngh

 

Eller Krasis godtz

 

Erick i Torp

Torp

 

 

Erick Rossennkrantz godtz

 

Olluff ij Lötzbo

Låssbo

Greggers ij Rud

Röd

Suenning i Böö

Heming i  Böö

Joenn ij Bod

Bot

Olluff i Beckeuig

Bäckevik

Olluff ij Enng

Äng

 

 

Mollanntz godtz

 

Anners ij Berig

Berg

 

 

Suennscko godtz

 

Anners i Herbonnröt

Härbjörneröd

Lauritz i Skortorp

Skantorp

Biörnn i Löck

Lycke

 

 

 

Rörree Soggenn

 

 

Skattegodtz

 

Niels ij Naffueröt

Naveröd

Anners ij Kiarre

Kärra

Halffuor ij Röd

Röd

Olluff ij Kollinngröt

Kolbuxeröd

Olluff ij Brattaas

Brattås

Aslag ij Brattaas

Brattås

Anners ij Limshal

Lerskall

Jackop ij Dalbi

Dalby

Olluff ij Neffuerkiar

Nävrekärr

Anners ij Hiarnog

Henån?

Jackop ij Hennröt

Häröd

Madtz ij Wdgaard

Utegård

Anners ij Funthkiar

Fundeskär

Lauritz ij Hoffuen

Hogen

Börge ij Buffue

Bua

Niels ij Buffue

Bua

Giarthrud ij Böenn

Bön

Thord ij Heller

Hällern

Lauritz i Öllizröt

Ölseröd

Anners ij Högeli

Högeliden

 

 

Kronne godtz

 

Börge i Museröd

Museröd

Biörnn ij Rönnedall

Rämmedalen

Nijeltz i Berig

Berg

 

 

Dragsmarck godtz

 

Erick i Bastekiar

Basteskår

 

 

Preste godtz

 

Törbiörnn i Presteback

Prästbacka

Biörnn i Boosbreck

Båtsbräcka

 

 

Kiercke godtz

 

Olle ij Guggeset

Göksäter

Tholle i Lille Huenne

Lilla Hvena

 

 

Eller Kraasis godtz

 

Niels i Röre

Röra

Olluff i Hiarnog

Henån?

 

 

Fru Birritis godtz

 

Olluff i Wdgaard

Utgård

Anners i Enngenn

Äng

 

 

Mollanntz godtz

 

Joenn i Gullisröt

Gullixeröd

Börge ij Asletorp

Assletorp

Hellge i Gugeset

Göksäter

Jenns i Huenne

Stora Hvena

Erick ij Skrötzröt

Skredseröd

Hellge ij ithmsröt  

Häröd övergård?

Hellge ij Röre

Röra

 

 

Manntalet sagde:

 

Olluff ij Kolbringröt

Kolbuxeröd

Jörgen ij Hennröt

Häröd

 

 

 

 

Mollantz Soggenn

 

 

Skatte godtz

 

Torstenn ij Hieleuig

Hällevik

Suening i Stiensbo

Stensbo

Tolle ij Kille

Bjönni?

Körning ij Tunseng

Tönsäng

Erick paa Hermand

Hermanö

Brönnte ij Bude

Bua

Olluff ij Kiberöt

Köperöd

Olluff i Husebi

Huseby

Gunne i Husebi

Huseby

Suend i Husebi

Huseby

Lauritz i Glimsaas

Glimsås

Tord i Sörbi

Sörbo

Matis i Sletholt

Slätthult

Inngelbrit ij Lunden

Lunden

Gunne ij Kungsuig

Kungsviken

Olluff ij Kille

Kila

Siffuord ij Buffue

Bua

Gunner ij Stubberöt

Stuveröd

Anners i Lönndal

Lönndal

Alff i Berig

Berga?

Thrund ij Röd

Röd

Halffuor ij Suanuig

Svanvik

Moggenns ij Hestekil

Hästekälla

Olluff ij Backe

Backa

Törgierd ij Hetteröt

Hätteröd

Olluff ij Brecke

Bräcke

Joenn paa Laufföö

Lavön

Seffrinn ij Tangenn

Tången

Bartil ij Tangenn

Tången

Brönnil ij Bruff

Bro

Trund paa Laufföö

Lavön

Franntz paa Mollö

Mollön?

Olluff ij Mellumtangen

Mellantången

Tolle ij Tangenn

Tången

 

 

Kronne godtz

 

Hanns Knudtzen ij Itzholt

Edshult

Suend ij Barbouig

Barrevik

Erick ij Röt

Röd

Amund ij Helleuig

Hällevik

Olle Hannssenn ij Helleuig

Hällevik

Niels ij Tufftenn

Tofta

Halffuord ij Tunsenng

Tönsäng

Brönnte ij Tunseng

Tönsäng

Jackop i Gundtzbo

Gunnesbo

Brönnte ij Gaasöö

Gåsö

Niels ij Grintzholt

Grönskhult

Olle paa Skafftö for Effuintzaas

Evensås

Jackop ij Beck

Bäcken

Gunner ij Korehoffuit

Kårehogen

Joenn ij Dall

Dale

Olluff ij Jonnsborig

Jonsborg

Börge ij Korsgard

Korsgård

 

 

Dragmarck godtz

 

Brönnte ij Broff

Bro

 

 

Fuorinngh

 

Erick Rosennkranntz godtz

 

Moggenns ij Skafftö

Skaftö

Halfuor ij Skafftö

Skaftö

 

 

Eller Kraasis godtz

 

Olluff ij Nerebi

Näreby

Joenn ij Fose

Fossa

Suend ij Engiard

Ängön

 

 

Lauritz Ollsenntz godtz

 

Rasmus ij Fiskebeck

Fiskebäck

Anners ij Back

Backa

Moggenns ij Back

Backa

 

 

Kiercke Godtz (knabe)?

 

Biörnn paa Mallö

Malön

 

 

Mollantz godtz

 

Peder paa Fladö

Flatön

Berre paa Korsgrdt

Korsgård

Peder Frantsenn paa Fladö

Flatön

Ennart paa Fladö

Flatön

Peder ij Törrebo

Torebo

Olluff ij Mellamgard

Morlanda

Olluff ij Giedill

Getrilla

Hans ij Stauffueröt

Stuveröd

 

 

Manndtalet sagde

 

Anners i Lönndall

Lönndal

 

 

Föreningen Orusts Släktforskare kan inte garantera att avskrifterna alltid stämmer då felskrivningar och felaktiga tolkningar alltid kan ske. Har du möjlighet bör du alltid kontrollera uppgifter hämtade från sekundärkällor, som avskrifter, mot originalkällan. Om du i din forskning använder uppgifter hämtade från vår hemsida ska du alltid ange det som källa!

 

Om du skulle upptäcka några fel i det du hittar här på hemsidan är vi tacksamma om du hör av dig till oss så vi kan rätta till dem! Kontakta då webbmaster.

 

 

 

 

 

 

 

• Kyrkböcker »

 

 

• Domstolshandlingar »

 

 

• Beskattning »

 

 

• Maritimt »

 

 

• Historiska brev »

 

 

• Från bygden »

 

 

• Efterlysningar  »

 

 

Webbmaster: Ingrid Rodin